fbpx

Fastprisavtale for bedrifter

Fastprisavtale for bedrifter

Ønsker du en langsiktig fastpris på strøm til bedriften din?

I samarbeid med Statkraft tilbyr vi langsiktige fastprisavtaler for strøm til bedrifter med oppstart 1. januar 2023.

Fastprisavtalene gjelder for tre, fem eller sju år. Det kommer en ny pris og et tilhørende volum hver uke. For å bestille eller vise interesse for fastpris, må dere registrere dere i skjemaet under. Hver mandag vil vi sende ut ukens priser til de som har registrert seg, med informasjon om bestilling. Merk at volumet er begrenset, og vi kan bli utsolgt.

Vi tilbyr fastpris på inntil 70% av bedriftens estimerte årsforbruk på oppstartstidspunktet. Resten av forbruket beregnes ut fra spotpris, og vises som over/underforbruk på fakturaen. Dere velger selv hvor stor andel av forbruket dere ønsker å ha fastpris på, opp til maksgrensen på 70 %.

Hvis du tenker at dette kan være interessant for bedriften din, trenger du altså bare å fylle ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Notodden Energi investerer i vannkraft

Ønsker du en langsiktig fastpris på strøm til bedriften din?

Notodden Energi investerer i vannkraft

I samarbeid med Statkraft tilbyr vi langsiktige fastprisavtaler for strøm til bedrifter med oppstart 1. januar 2023.

Fastprisavtalene gjelder for tre, fem eller sju år. Det kommer en ny pris og et tilhørende volum hver uke. For å bestille eller vise interesse for fastpris, må dere registrere dere i skjemaet under. Hver mandag vil vi sende ut ukens priser til de som har registrert seg, med informasjon om bestilling. Merk at volumet er begrenset, og vi kan bli utsolgt.

Vi tilbyr fastpris på inntil 70% av bedriftens estimerte årsforbruk på oppstartstidspunktet. Resten av forbruket beregnes ut fra spotpris, og vises som over/underforbruk på fakturaen. Dere velger selv hvor stor andel av forbruket dere ønsker å ha fastpris på, opp til maksgrensen på 70 %.

Hvis du tenker at dette kan være interessant for bedriften din, trenger du altså bare å fylle ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Jeg ønsker tilbud på fastprisavtale

1Om bedriften
2Kontaktinformasjon
Er dere kunde i dag?(Påkrevd)

Bør du velge fastpris?

Fastpris på strøm er som å binde renten på et lån. Fordelen er at dere får en kjent strømpris de neste tre, fem eller sju årene, og redusert usikkerhet knyttet til strømkostnaden i for eksempel budsjetteringsprosesser og produktkalkyler. Dere trenger heller ikke tenke på prisvariasjoner i ulike sesonger eller gjennom dagen, slik som spotprisavtaler har.
Ulempen er at prisen er låst i den gitte perioden. Hvis spotprisen i fremtiden blir lavere enn den avtalte fastprisen, vil dere fortsatt være bundet til denne prisen i avtaleperioden.
Hvis du ønsker en avtale med større forutsigbarhet enn spotprisavtaler, men samtidig mer fleksibilitet enn fastpris, har vi mange gode alternativ i våre forvaltningsavtaler. Her er deler av strømforbruket prissikret gjennom langsiktige prissikringer, mens resten blir avregnet etter spotprisen.

Kopirett © Notodden Energi Holding 2023 - Personvern - Utviklet av Akari