fbpx

Avtalevilkår

Vi leverer strøm til deg etter bransjens standardavtale som er utarbeidet i samarbeid med Forbrukertilsynet og Energi Norge og gjelder fra 1. januar 2017. Her finner du standardavtalen.

Våre vilkår:

1. Bestilling

Ved bestilling gir du Notodden Energi fullmakt til å:

 • Sende melding om bytte av strømleverandør til Elhub (nasjonal database for det norske strømmarkedet).
 • Innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte.
 • Innhente måleverdier fra Elhub.

De fleste anlegg leses av automatisk. Dersom strømanlegget ikke leses av automatisk, trenger vi dagens måleravlesing.

Bytte av strømleverandør gjennomføres ca. 2-4 dager etter at Notodden Energi har mottatt deres bestilling. Dette forutsetter at korrekte data er oppgitt fra kunde. For eksisterende kunder som kun ønsker å endre avtale, vil endring utføres fra bestillingsdato.

2. Leveransen 

Disse vilkår er forbeholdt privatkunder og gjelder alle våre strømavtaler i privatmarkedet.

 • Notodden Energi kan innhente kredittvurdering av deg som strømkunde i forbindelse med avtaleinngåelsen, og står fritt til å inngå en avtale eller ikke.
 • Notodden Energi sine avtaler selges i region (prisområde) NO1, NO2, NO3 og NO5.
 • Det tas forbehold om endringer av gjeldende eller nye offentlige avgifter.
 • Alle våre priser er inkludert merverdiavgift.
 • Vi har ingen bindingstid på våre private standard spotprisavtaler.
 • Ved flytting til ny adresse skal kunden melde dette til Notodden Energi senest 3 virkedager før flytting.
 • Så lenge vi har avtale med din nettleverandør sørger vi for at kunden for alt på en faktura.

3. Pris og betalingsvilkår

 • Pris og produkter kan som hovedregel endres ved 30 dagers varsel.
 • Du får faktura etterskuddsvis hver måned etter faktisk forbruk. Om måleravlesning mangler, får du faktura etter forventet forbruk.
 • Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato.
 • Notodden Energi har ingen fakturagebyr på elektronisk faktura. Papirfakturagebyr kr. 12,50,-
 • Har du beløp til gode ved avslutning av ditt kundeforhold utbetales beløp som overstiger kr 10,-.
 • Ved ubetalte fakturaer bruker Notodden Energi Kredinor for oppfølging.

4. Andre vilkår

 • Angrefrist. Privatpersoner kan ombestemme seg innen 14 dager. Du kan enten benytte angreskjema eller sende oss en e-post. Du er selv ansvarlig for å bestille strøm fra annen leverandør. Du vil bli kun fakturert for perioden vi har levert strøm til deg.
 • GDPR. Notodden Energi behandler alle personopplysninger i henhold til gjeldene regler i personopplysningsloven.
 • Ifølge personvernloven trenger vi samtykke for å informere deg om nye produkter og tjenester i ulike kanaler. Dette gjør du på Min Side. Du kan til enhver tid endre ditt samtykke. Vi holder deg oppdatert om alt som berører ditt kundeforhold, uavhengig av samtykke.

5. Tidfestede avtaler (NE Fastpris Avtalt Mengde)

Avtalen NE Fastpris Avtalt Mengde er kun tilgjengelig i prisområde NO1.

Oppstart av fastprisavtalen (NE Fastpris Avtalt Mengde) skjer den 1. i hver måned etter bestillingsdato. Dersom bestilling skjer 2 dager før månedsskiftet, vil ikke oppstart av avtalen skje før måneden etter.

Avtalt mengde (kWt) settes basert på estimert årsforbruk ved oppstart dersom ikke annet er avtalt.

Strømprisen som leveres er en avtalt fast strømpris for en avtalt mengde i en avtalt periode. Den avtalte mengden vil bli fordelt over året i henhold til Notodden Energi sin profilerte forbruksprofil for fastpris.

Fysisk forbruk som avviker fra avtalt mengde, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura. Overforbruk vil avregnes mot NE Spot.

Avtalen er bindene for begge parter i avtaleperioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden påbeløper det gebyr for avbrudd.

 • Avbruddgebyret skal dekke våre administrative kostnader ved håndtering av avtalebruddet og utgjør kr. 500,00 inklusive mva.
 • Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette utgjør avviklingsgebyret. Se mer om utregningen i Energi Norge Standard Avtale $5-1.

Dersom det ikke blir inngått ny avtale om kraftlevering før den gamle er utgått, vil videre kraftkjøp automatisk skje etter vår NE Spot avtale.

Angrerett

Etter bestilling har du rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi årsak for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen. 

Om avtalen allerede er iverksatt faktureres kun det faktiske forbruk i perioden. 

For å benytte en angrerett må du gi oss beskjed. Du kan bruke angreskjema, kontakte oss per telefon eller sende oss en e-post. Det er viktig at du gir tydelig beskjed om at du ønsker å tre ut av avtalen. 

Notodden Energi AS
Postboks 103
3671 Notodden

E-post: strom@notodden-energi.no 
Tlf. 35 02 50 50  

Kopirett © Notodden Energi Holding 2024 - Personvern - Utviklet av Akari