fbpx

NE Fastpris Avtalt Mengde

Den mest forutsigbare strømavtalen for deg som bor i NO1.

NE Fastpris Avtalt Mengde

Den mest forutsigbare strømavtalen for deg som bor i NO1.

FASTPRIS AVTALT MENGDE
1 år

Pris: 1 kr (100 øre/kWt)

Månedspris: 39 kr

Binding: 12 mnd

Avtalen gjelder for deg som bor i prisområde NO1

FASTPRIS AVTALT MENGDE
2 år

Pris: 1 kr (100 øre/kWt)

Månedspris: 39 kr

Binding: 24 mnd

Avtalen gjelder for deg som bor i prisområde NO1

FASTPRIS AVTALT MENGDE
3 år

Pris: 1 kr (100 øre/kWt)

Månedspris: 39 kr

Binding: 36 mnd

Avtalen gjelder for deg som bor i prisområde NO1

Månedlig fastbeløp

Fast strømpris for avtalt mengde

 Forbruk som avviker fra avtalt mengde avregnes i NE Spot

Full kontroll gjennom hele avtaleperiodn

Ingen forskuddsbetaling

Månedlig fastbeløp

Fast strømpris for avtalt mengde

Forbruk som avviker fra avtalt mengde avregnes i NE Spot

Full kontroll gjennom hele avtaleperioden

Ingen forskuddsbetaling

Fastpris Avtalt Mengde

Med NE Fastpris Avtalt Mengde får du en fast strømpris gjennom hele avtaleperioden. Dermed får du full forutsigbarhet for prissikret mengde (kWt), uavhengig av hvordan strømprisene utvikler seg. Vi setter ganske enkelt en avtalt pris for et avtalt mengde og periode.

Avtalt mengde settes basert på estimert årsforbruk ved oppstart. Prissikringene spres utover året ved bruk av en profilert forbruksprofil hvor andelen av volumet som prissikres er høyere i vintermånedene enn sommermånedene. Slik får du en skreddersydd fastprisavtale tilpasset ditt behov.

Dette er en illustrasjon og kan avvike fra faktisk forbruk.

FAQ om NE Fastpris Avtalt Mengde

Dersom du flytter innen samme prisområde kan du ta med deg avtalen din til ditt nye hus. Det er også mulig å si opp avtalen og tegne ny, men da påfølger et bruddgebyr.

Avtalen er bindene for begge parter i avtaleperioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden påbeløper det gebyr for avbrudd.

  • Avbruddgebyret skal dekke våre administrative kostnader ved håndtering av avtalebruddet og utgjør kr. 500,00 inklusive mva.
  • Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette utgjør avviklingsgebyret. Se mer om utregningen i Energi Norge Standard Avtale $5-1.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Fysisk forbruk som avviker fra avtalt mengde, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura. Overforbruk vil avregnes mot NE Spot. Underforbruk er differansen mellom pris på kjøpt mengde og markedspris.

Kopirett © Notodden Energi Holding 2024 - Personvern - Utviklet av Akari