fbpx

Strømavtale Bedrift

Strømavtale Bedrift

Ta kontakt for å finne den
rette avtalen for din bedrift!

Notodden Energi har meget gode strømavtaler for næringslivet.

Vårt bidrag til vekst er å sikre bedriftene gode kraftavtaler.
Med utgangspunkt i spotprisen på Nord Pools strømbørs, tilbyr vi svært rimelige avtaler.

For bedrifter med høyt strømbehov kan vi tilby porteføljeforvaltning som kan sikre forutsigbarhet og god strømpris på lang sikt. En slik ordning har en tidsramme på minimum tre år.

Strøm til bedrift

Nord Pool Spot: 

Nord Pool er en nordisk kraftbørs som, på timebasis, justerer kraftprisen mot kraftmarkedet hvor all kraft omsettes. 

Spotprisen beregnes løpende, og kan sammenlignes med flytende lånerente. Erfaringene viser at spotpris er det beste og billigste alternativet for deg som kunde. 

 

Påslag: 

Påslaget skal dekke våre omkostninger og forskuttering av strømkjøp i en måned. 

 

Elsertifikater og innkjøpskostnader: 

Elsertifikater er en statlig lovpålagt kostnad, øremerket støtte til produksjon av ny grønn energi. Dette gjelder alle kraftleverandører.

Innkjøpskost er vår kostnad ved kjøp av kraft og pålagte sertifikater.

Derfor bør du velge Notodden Energi

Rimelig strøm

Vi vil til enhver tid operere med konkurransedyktige priser hvor spotpris er grunnlaget for alle avtaler til våre privatkunder. Spotpris er anbefalt av Forbrukerrådet.

Etterrettelig

Som heleid kommunalt foretak følger vi regler og lovverk til punkt og prikke. Vi opererer ikke med lokketilbud eller strømprodukter med skjulte påslag. Du kan derfor føle deg trygg som kunde hos oss.

Vannkraft

Notodden Energi investerer i vannkraft. Vi har eierandeler i vannkraftverk og er med i prosjektering av nye utbygginger.

Vi gir tilbake

Vårt lokalsamfunn er tuftet på mye frivillighet og dugnad. Lag og foreninger bidrar med å tilrettelegge aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Vi er en aktiv sponsor for en rekke lag og foreninger fordi det er en viktig del av samfunnet vårt.

Lokal service

Notodden Energi har lokal tilstedeværelse på både strøm og bredbånd, ringer du kundeservice har vi lokale kundeservice- medarbeidere og lokale montører som yter topp service for våre kunder året rundt. Vi er til stede og du finner oss i Lienveien 39, der vi har våre kontorer.

Bredbånd til alle

Som lokal leverandør av fiberbredbånd strekker vi oss langt for å levere til alle, også i mindre tettbebygde områder. Gjennom vårt ønske om å skape et attraktivt lokalsamfunn har vi flere bygdefiber-prosjekter hvert år, der vi finner løsninger sammen med våre kunder.

Kopirett © Notodden Energi Holding 2024 - Personvern - Utviklet av Akari