fbpx

Avtalevilkår app

1. Om tjenesten

Applikasjonen «Notodden Energi» («Appen») er en informasjonstjeneste som kan lastes ned til mobiltelefon og/eller nettbrett og tas i bruk av personer som har inngått juridisk avtale med Midt Energi AS om levering av produkter og tjenester, samt de personer som førstnevnte inviterer til å ta i bruk Appen. Appen gir tilgang til informasjon om de produkter og tjenester som bruker har kjøpt eller abonnerer på.

Generelle vilkår for Notodden Energi gjelder i tillegg.

2. Partene og behandling av personopplysninger

Partene i avtalen er deg som registrert bruker av Appen og Notodden Enegi As, org.nr. 999 263 798 («Konsernet»).

Denne avtalen består av disse vilkårene samt informasjon i Personvern for Notodden Energi-appen og Personvern for strømkunder. Vilkårene gjelder for enhver bruk av Appen og tjenestene det gis tilgang til via denne.

Bruk av Appen forutsetter at bruker aksepterer behandling av de personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenestene i Appen samt de produkter og tjenester som bruker kjøper eller abonnerer på via Notodden Energi.

3. Krav til utstyr

Appen er tilgjengelig for Android og iOS. For å få tilgang til oppdatert innhold i Appen og for å få tilgang til siste versjon av tjenesten må du vært tilkoblet et trådløst nett eller et mobilnett med mobildata. Enkelte endringer i Appen kan kreve at du logger inn i Appen på nytt.

4. Varighet og oppsigelse

Vilkårene for Appen gjelder så lenge bruker har installert denne på sin enhet. Merk at kundeforholdet/-ene til Konsernet fortsetter å gjelde selv om Appen slettes fra enheten.

5. Sikkerhet

For å beskytte den informasjonen om deg og ditt kundeforhold som er tilgjengelig via Appen, har vi iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Beskyttelse av informasjonen krever også at bruker iverksetter tiltak på sin side, slik som for eksempel å ha tastelås på mobiltelefon/nettbrett, ha passordbeskyttelse på trådløse nettverk for å sikre internettilkoblet utstyr, samt å gjennomføre de oppdateringer som produsenter av internettilkoblet utstyr oppfordrer til.

6. Ansvar

Bruker er ansvarlig for de endringer bruk av Appens funksjonalitet medfører for kundeforholdet. Utfører du bestillinger eller endringer i kundeforholdet via Appen ved en feil må du straks kontakte vår kundeservice.
Dersom du kobler til ditt utstyr (elbil, panelovn, etc.) i Appen for å kunne ta i bruk styringsfunksjonaliteten, gir du Notodden Energi fullmakt til å kunne styre dette utstyret og til å hente inn sensordata for å optimalisere styringen.

7. Notodden Energis ansvar

I de tilfeller hvor du har gitt Notodden Energi fullmakt til å styre det utstyret du har knyttet til Appen, vil styringen utføres etter kriterier som har til hensikt å redusere ditt strømforbruk og/eller strømregning. Notodden Energi er likevel ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade knyttet til denne styringen, herunder hvor hensikten ikke oppfylles. Notodden Energi er heller ikke ansvarlig for feil du har gjort ved innstilling av utstyret eller parametere for styring.

Notodden Energi tar videre ikke ansvar for andre feil som måtte oppstå som påvirker tjenesten, helt eller delvis, herunder systemfeil, applikasjonsfeil, tilknyttingsfeil og liknende.

8. Endring av vilkår

Konsernet vil kunne gjøre endringer i innholdet, produktene og tjenestene tilgjengelig i Appen. Dette vil også gjelde fjerning eller avvikling av deler av Appen. Når nytt innhold og nye produkter og tjenester gjøres tilgjengelig i Appen vil Konsernet gjøre endringer i disse vilkårene uten at bruker varsles direkte. Når bruker tar i bruk nytt innhold, produkter og/eller tjenester i Appen, vil dette innebære en bekreftelse av de nye vilkårene.

Endringer i Appen som gjennomføres for å overholde lovpålagte krav eller krav til sikkerhet vil kunne gjennomføres uten at bruker varsles. De til enhver tid gjeldende vilkår for appen vil være tilgjengelig via Appen og på Konsernet sine websider.

9. Innhold fra tredjeparter i Appen

Konsernet vil kunne tilby lenker til nettsteder drevet av tredjeparter i Appen, men har ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene. Slike lenker vil særlig tilgjengeliggjøres i forbindelse med presentasjon av kundefordeler. Hvis du følger lenker til slike nettsteder fra tredjeparter, innebærer det at du går ut av Appen og må forholde deg til tredjeparts vilkår for bruk av nettstedet.

10. Immaterielle rettigheter

Konsernet er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Appen, herunder materiale som er publisert i den. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og merkevarerettslig lovgivning.

11. Tvisteløsning

Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Tvister knyttet til bruk av tjenesten bringes inn for Konsernet og forsøkes løst ved forhandlinger. Hvor tvist ikke kan løses ved forhandlinger kan bruker bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. Gjelder tvisten forhold knyttet til mobilabonnement skal saken bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, mens den skal bringes inn for Elklagenemnda dersom den gjelder forhold knyttet til strømavtalen.

Verneting i den rettsstaten Notodden Energi tilhører geografisk.

Notodden Energi AS
Postboks 103
3671 Notodden

E-post: strom@notodden-energi.no 
Tlf. 35 02 50 50  

Kopirett © Notodden Energi Holding 2024 - Personvern - Utviklet av Akari